Konténeres sitt szállítás Vas megyében

Konténeres sitt szállítás Vas megyében

A hulladékgyűjtés, a konténeres sitt szállítás tekintetében megkülönböztetünk szisztematikus és rendszertelen megközelítéseket. Ez utóbbi példája a kötegelt papírhulladék gyűjteménye. Másrészt különféle konténerrendszereket használnak a hulladékgyűjtéshez. Míg a maradék hulladékot szürke tartályokban gyűjtik össze, a hulladékok körében külön gyűjtőrendszereket alkalmaznak.

Különböző konténeres sitt szállítást alkalmaznak és járműveket használnak a hulladékgyűjtéshez és szállításhoz, az érintett hulladék típusától függően, ezáltal különbséget tesznek a szisztematikus és a rendszertelen hulladékgyűjtés között.

Háztartási hulladék begyűjtése

A háztartási hulladék rendszerszintű begyűjtése többnyire konténerrendszerek széles skálájának használatát tette lehetővé, amelyek fő célja a különböző típusú hulladékok forrás szerinti szétválasztásának lehetővé tétele. A konténereket vagy a háztartások közvetlen közelében helyezik el (pick-up rendszer), vagy központi helyeken (drop-off system). A maradék hulladékot szürke konténerekben helyezik el, amelyekhez a következő elemeket használják: kerekes kukák, amelyek 120-140 liter hulladékot képesek elhelyezni; szemeteszsákok; és 1,1 köbméteres konténerek, amelyeket olyan környezetekben használnak, mint a nagy bérházak.

Vas megyében a tájékoztatás arról, hogy milyen típusú hulladékot lehet konténeres sitt szállítás keretében végezni, milyen típusú konténerben, a helyi hatóságoktól a hulladékgyűjtési ütemtervek és az úgynevezett hulladék ABC-k útján, nyomtatott formában és/vagy online. Az ilyen hulladékgyűjtési eljárásokat a helyi hulladékrendelet szabályozza, amelyek többek között előírják a hulladékgyűjtési díjakat.
Sok különböző típusú hulladékot gyűjtenek külön konténerekbe, ami különösen a környezetbarát anyag -újrafeldolgozás egyik legfontosabb előfeltétele. Ez lehetővé teszi az anyagciklusok lehető lezárását is, ami jelentősen hozzájárul az elsődleges nyersanyagok felhasználásának csökkentéséhez.

A kilencvenes években a konténeres sitt szállítás úgynevezett kettős rendszereket hozott létre, amelyek lehetővé teszik a háztartások közelében található termékcsomagolás szelektív gyűjtését és hasznosítását . A kettős rendszer üzembe helyezésének kötelezettségét a hulladékgazdálkodással kapcsolatos termelői felelősség teljesítésével, valamint a kettős rendszerek kötelezettségeit a hulladékgazdálkodási törvény vagy inkább a csomagolási törvény szabályozza.

Üveg-, és papírhulladék konténeres sitt szállítás

Az üveghulladékot és a papírt különálló tartályokban helyezik el, akár lakónegyedekben, depo konténereken, akár újrahasznosító telepeken. Az utóbbi létesítmények lehetővé teszik az újrahasznosítható anyagok és a problémás hulladékok (veszélyes hulladékok) széles körének megfelelő ártalmatlanítását. A hulladékgazdálkodási törvény a szerves hulladékok szelektív gyűjtését írja elő a jövőben az egész területén (ez már regionális szinten is megtörténik).

A 2005. évi elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény előírja, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot a szelektálatlan kommunális hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. Ez lehetővé teszi a konténeres sitt szállítás értékes másodlagos nyersanyagok, például fémek kinyerését, ugyanakkor lehetővé teszi a szennyező anyagok megfelelő ártalmatlanítását.

A német jog szerint az 1998-as akkumulátor, később felváltotta az 2009-es törvény akkumulátorokat külön kell gyűjteni és hasznosítani. A kiskereskedőket a törvény kötelezi arra, hogy ingyenesen vegye vissza az elhasznált elemeket. A készülékek hulladék akkumulátorai esetében ezt gyűjtőedények vagy az üzletekben található gyűjtőpontok segítségével lehet elvégezni. A német jogszabályok előírják továbbá, hogy a romkocsikat környezetbarát módon kell leereszteni, szétszerelni és hasznosítani, hogy elkerüljék a közvetlen környezeti ártalmakat és lehetővé tegyék az újrahasznosítható anyagok hasznosítását. Ezeket az eljárásokat az elhasználódott járművekről szóló rendelet szabályozza, amely előírja, hogy az autógyártók egy átfogó hálózaton keresztül térítésmentesen visszaveszik az autóhulladékot. A járműtulajdonos, aki ártalmatlanítani kívánja autóját, köteles ezt elismert bontószervizen vagy gyűjtőhelyen keresztül elvégezni.

A kisvállalkozások által termelt kereskedelmi hulladékot ugyanígy összegyűjtik és elszállítják háztartási hulladéktárolókon (pl. 240 literes vagy 1,1 köbméteres konténerek) vagy alternatív módon cseretartályokon keresztül, amelyeket széles körben használnak az építési hulladékok gyűjtésére és szállítására is.

Különféle típusú rendszereket használnak a különféle típusú veszélyes hulladékok összegyűjtésére és szállítására. Például a garázsok összegyűjtik a fáradt olajat megfelelő tartályokban, majd a tartálykocsik elszállítják az olajat a hulladékolaj-újrahasznosító létesítményekbe.

Kapcsolódó bejegyzések